Pravidla užívání webu davoservis.cz

Společnost DAVO CAR s.r.o., IČO: 279 34 799, se sídlem U Tvrze 669/40B, 108 00 Praha 10 – Malešice (dále jen „DAVO CAR“), je výhradním majitelem a provozovatelem webových stránek provozovaných na doméně davoservis.cz (dále jen „webové stránky DAVO SERVIS“).

Webové stránky DAVO SERVIS, včetně kompletního obsahu a veškerých grafických detailů jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon. Logo společnosti DAVO SERVIS a DAVO CAR  je součástí ochranných známek a je ve výlučném vlastnictví společnosti DAVO CAR. Využití webových stránek společnosti DAVO CAR nebo jejich částí jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou napodobování, kopírování, šíření či dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky, je zcela zakázáno. Zakázány jsou i jakékoliv zásahy do obsahu či struktury webových stránek DAVO SERVIS.

Společnost DAVO CAR má výhradní právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, doplnit nebo odstranit libovolnou část obsahu webových stránek DAVO SERVIS. Společnost DAVO CAR neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu webových stránek DAVO SERVIS. DAVO CAR neručí za aktuálnost nabídky a cen uvedených na webových stránkách DAVO SERVIS. Pro zjištění aktuálních cen a údajů je možné se informovat na info-lince společnosti DAVO CAR  +420 739 34 34 34, prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře na webových stránkách DAVO SERVIS nebo osobně na provozovně společnosti DAVO CAR na adrese Olbramovice 203, 259 01 Votice-Olbramovice.

Webové stránky DAVO SERVIS používá každý uživatel internetu na vlastní riziko. Společnost DAVO CAR neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody, vzniklé v závislosti s připojením na webové stránky DAVO SERVIS a jejich užíváním ani dále neručí za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Společnost DAVO CAR nezaručuje nepřetržité a funkční připojení k webovým stránkám DAVO SERVIS. Používání webových stránek DAVO SERVIS je bezplatné.

Údaje uvedené na webových stránkách DAVO SERVIS jsou zásadně informativní povahy. S výjimkou těchto Pravidel užívání nemá zveřejnění údajů či informací na webových stránkách DAVO SERVIS povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností DAVO CAR a uživatelem internetu, pokud však nebude v individuálních případech uvedeno jinak.

Společnost DAVO CAR neručí ani jakkoliv neodpovídá za obsah či správnost zveřejněných informací, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek DAVO SERVIS. Současně společnost DAVO CAR neručí ani neodpovídá za závazky osob, které poskytují, nabízejí nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Společnost DAVO CAR dále neodpovídá za obsah, pravdivost propagace či formu reklamy třetích osob na webových stránkách DAVO SERVIS.

Pokud uživatel internetu poskytne osobní údaje společnosti DAVO CAR prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek DAVO CAR, vyjadřuje tímto souhlas s tím, aby společnost DAVO CAR, s.r.o., IČO: 279 34 799, se sídlem U Tvrze 669/40B, 108 00 Praha 10 – Malešice, zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Souhlas uživatele internetu je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči společnosti DAVO CAR odvolán bez udání důvodu na adrese info@davocar.cz.

Uživatel internetu bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pravidla užívání webových stránek DAVO CAR jsou platné a nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. od data 17. 07. 2018.

Webové stránky DAVO CAR používají při poskytování svých služeb soubory Cookie. Využíváním našich služeb uživatel vyjadřuje souhlas s používáním těchto souborů. Soubor Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o jeho návštěvě.


Zásady ochrany osobních údajů a GDPR